- Handige links

links

Onderwijscentrum Evenwijs,

opleiding MLD massage heb ik gevolgd bij Evenwijs in Balk

*Manuele Lymfedrainage Therapeut 

*Orthomoleculair Voedingscoach

*Sport en voeding

Healthyfoot Tineke de Boer =Lid: WBEG

Welness academie HOLISTIC PULSING

Massage waarbij de kleding aan blijft ONTSPANNEN

Zachte wiegende bewegingen

MLD is ervaren, voelen en loslaten.

Dr. Emoto heeft laten zien wat intentie en emoties doen in waterkristallen.

Via Lymfedrainage worden afvalstoffen afgevoerd door het lymfevocht. Bedenk eens wat er nog meer afgevoerd kan worden via de lymfe..

 

 

ZechSal KENNISbank + SPORT MSMgel

Info over gebruik Magnesium transdermaal, opname via de huid.

Quantum Touch 1 gevolgd bij Balans in St. Nicolaasga

Voor info over qtouch.nl

Oefenavonden en Training Quantum Touch zie Praktijk Balans Dhr. H. Vellinga St. Nicolaasga

GoCalcio Voetbalvelden op unieke lokaties

GoCalcio Voetbalvelden op unieke lokaties. Trainingskampen v.a. 215,-- p.p.

www.gocalcia.nl    Voetbalvelden op unieke locaties Trainingskampen

Privacy verklaring Wkkgz. Lid NIBIG
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
HealthyFoot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u 
deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt.
Healthyfoot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam –
Uw adresgegevens –
Uw telefoonnummer –
Uw e-mailadres –
Uw IP-adres
WAAROM Healthyfoot deze GEGEVENS NODIG HEEFT
> Healthyfoot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, 
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt 
worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten 
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG HealthyFoot GEGEVENS BEWAART
Healthyfoot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met 
u tot stand komt. DELEN MET ANDEREN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
> Op de website van Healthyfoot worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 
computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Healthyfoot gebruikt deze informatie om de werking van de eigen 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
> Healthyfoot maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief
de eventuele Adwords-advertenties van Ids Internet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie 
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid 
van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hf heeft hier geen invloed op. Hf heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
> U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie of verwijdering sturen naar Healthyfoot,
Healthyfoot zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 BEVEILIGEN
> Healthyfoot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt 
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat / ProVoet website om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan 
contact  op met Healthyfoot via:
https://www.healthyfoot.nl      is een website van Healthyfoot en is als volgt te bereiken:​
Postadres:      Jan Jurjenssingel 6, 8564 HB  Ruigahuizen
Vestigingsadres: idem als postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:       69636184
Telefoon: 06 1839 3246
E-mailadres: info@healthyfoot.nl

 

Lymfe Oedeem Fysio praktijk Lemmer

Praktijk voor OEDEEM lymfe behandelingen, Lymfe taping, en steunkousen.

WBEG

Werkgroep ter Bevordering van Evolutionele Geneeskunde

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.